Statistics for On mean-value multivariate lagrange interpolation / Լագրանժի միջին արժեքներով բազմաչափ միջարկման վերաբերյալ / О многомерной интерполяции лагранжа по средним значениям

Total visits

views
On mean-value multivariate lagrange interpolation / Լագրանժի միջին արժեքներով բազմաչափ միջարկման վերաբերյալ / О многомерной интерполяции лагранжа по средним значениям 0