Statistics for Մանկական ուղեղային կաթվածով նախադպրոցականների դաստակների ֆունկցիոնալ հնարավորությունների զարգացման միջոցները և մեթոդները / Means and methods for development the functionality of the hands of preschool children with cerebral palsy

Total visits

views
Մանկական ուղեղային կաթվածով նախադպրոցականների դաստակների ֆունկցիոնալ հնարավորությունների զարգացման միջոցները և մեթոդները / Means and methods for development the functionality of the hands of preschool children with cerebral palsy 0