Statistics for Ն-հեպտան-ԱՕՏ (նատրիումի դիօկտիլ սուլֆոսուկցինատ)-բևեռային ֆազ շրջված միցելային համակարգերի ֆիզիկաքիմիական ուսումնասիրությունը / Physicochemical study of n-heptane-AOT (dioctyl sulfosuccinate sodium salt)-polar phase reverse micellar systems

Total visits

views
Ն-հեպտան-ԱՕՏ (նատրիումի դիօկտիլ սուլֆոսուկցինատ)-բևեռային ֆազ շրջված միցելային համակարգերի ֆիզիկաքիմիական ուսումնասիրությունը / Physicochemical study of n-heptane-AOT (dioctyl sulfosuccinate sodium salt)-polar phase reverse micellar systems 0