Բանբեր Հայաստանի գրադարանների / Bulletin Of Armenian Libraries

Permanent URI for this community

«Բանբեր Հայաստանի գրադարանների» էլեկտրոնային հանդեսը հրատարակվում է 2015թ.-ից, պարբերականությունը՝ տարեկան 2 անգամ։ Հրատարակումը երաշխավորված է Հայաստանի ազգային գրադարանի գիտական խորհրդի կողմից։ Հանդեսը նախատեսված է գրադարանային, թանգարանային, հրատարակչական, արխիվային և այլ հարակից ոլորտների մասնագետների և հետազոտողների համար։ Հանդեսի խմբագրական խորհրդում ու խմբագրակազմում ներգրավված են հայ և օտարերկրյա հեղինակավոր մասնագետներ, հոդվածները և դրանց ամփոփումները բազմալեզու են։ «Բանբեր»-ի հոդվածները երկկողմանի կույր գրախոսվում են և ապահովվում թվային օբյեկտի նույնականացուցիչներով (Digital Object Identifier - DOI)։ Հանդեսում հոդված հրատարակելն անվճար է հեղինակների համար։ «Բանբեր Հայաստանի գրադարանների» հանդեսի ողջ բովանդակությունը հանրահասանելի է։

Browse

Communities of this Community

Now showing 1 - 5 of 6