Аналитическое и численное исследование нелинейных нестационарных волновых задач / Ոչ ստացիոնար, ոչ գծային ալիքային խնդրի անալիտիկ և թվային հետազոտումը

No Thumbnail Available
Date
2008
Authors
Պողոսյան, Սամվել Միշայի / Poghosyan Samvel
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան
Abstract
Исследование аналитическими и численными смешанных краевых трехмерных динамических задач в связи с необходимостью развивать теорию решения гиперболических дифференциальных уравнений с четырьмя независимыми переменными (t,x,y,z) с постоянными коэффициентами и смешанными условиями заданными на поверхности полупространства / Աշխատանքում դիտարկվում է ժամանակակից անալիտիկ և թվային մեթոդների կիրառությունը և զարգացումը ոչ ստացիոնար, երկչափ և եռաչափ մասնակի ածանցիալներով հավասարումների համար
Description
Ա.01.02 «Դիֆերենցիալ հավասարումներ» մասնագիտությամբ Ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2008 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Յու. Ս. Սաֆարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Հ. Ս. Հայրապետյան, Մ. Մ. Գալելեև ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation