О некоторых вопросах теории ортогональных рядов и многомерной полиномиальной интерполяции / Օրթոգոնալ շարքերի տեսության և բազմաչափ բազմանդամային ինտերպոլյացիայի որոշ հարցերի մասին

No Thumbnail Available
Date
1997
Authors
Սահակյան, Արթուր Արտուշի / Sahakyan Arthur
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Диссертация посвящена изучению некоторых вопросов сходимости рядов Фурье по тригонометрической системе, всплеск системам и их приложениям и многомерной полиномиальной интерполяции / 1. Ապացուցվել է, որ երկու փոփոխականի սահմանափակ հարմոնիկ վարիացիայի f(x,y) Ֆունկցիայի Ֆուրյեի շարքը յուրաքանչյուր կետում, որտեղ գոյություն ունեն f(x + 0, y+0) սահմանները, ուղղանկյուններով զուգամիտում է 1/4< f(x+0,y+0) և այդ զուգամիտությունը հավասարաչափ է, եթե f(x,y)- ը անընդհատ է
Description
A.01.01 «Մաթեմատիկական անալիզ» մասնագիտությամբ ֆիզիկա- մաթեմատիկական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-1997 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտում ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Զ. Չիսելսկի, Ս. Վ. Կոնյագին, Գ. Գ. Գևորգյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Վ. Ա. Ստեկլովայի անվան մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Ռուսաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիա ; Սեղմագիր՝ 28 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation