Язык текстов литературных произведений агиографического жанра XVI-XVII вв. традиция и новизна (на материале "Жития Михаила Клопского" Тучковской редакции, "Жития Юлиании Лазаревской", "Жития Епифания", "Жития Протопопа Аввакума") / XVI-XVII դարերի վարքագրական ժանրի գրական ստեղծագործությունների տեքստերի լեզուն ավանդույթ և նորույթ / «Միխայիլ Կլոպսկու վարքը» Տուչկովի խմբագրությամբ, «Յուլյանա Լազարեվսկայի վարքը», «Եպիֆանիի վարքը» և «Ավագ քահանա Ավակումի վարքը» նյութի հիման վրա /

No Thumbnail Available
Date
2005
Authors
Սարգիսովա, Միլանա Յուրիի / Sargisova Milana
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան
Abstract
Диссертационная работа посвящена исследованию процессов, имевших место в языке памятников агиографического жанра XVI-XVII вв. / Աշխատանքի արդիականությունը որոշվում է XVI-XVII դդ. Վարքագրական Ժանրի հուշարձանների լեզվական առանձնահատկությունների զուգադրական մեթոդով և Մոսկովյան Ռուսիայի լեզվական իրադրության համատեքստի տեսնակյունից քիչ ուսումնասիրված լինելով
Description
Ժ.02.04 «Սլավոնական լեզուներ» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2005 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի Վ. Բոյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ջ. Ա. Ղարիբյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Վ. Մադոյան, Ա. Գ. Սարգսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 21 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation