Русские символисты и Ваан Терьян (мастерство стихотворного перевода) / Ռուս սիմվոլիստները և Վահան Տերյանը (չափածո թարգսանության վարպետություն) / Russian symbolists and Vahan Teryan (skills of poetic translation)

No Thumbnail Available
Date
2010
Authors
Ստեփանյան, Նաիրա Ստեփանի / Stepanyan Naira
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
Abstract
Тема настоящей диссертации входит в круг вопросов, связанных с освещением творческого диалога ряда русских символистов и армянского поэта Ваана Терьяна, что, в свою очередь, органично связано с изучением общей проблемы русско-армянских литературных культурных связей в целом / Սույն ատենախոսությունը շոշափում է մի շարք կարևոր հարցեր, որոնք առնչվում են ինչպես սիմվոլիզմի որպես գրական ուղղության, այնպես էլ այդ ուղղության ռուս ներկայացուցիչների և հայ մեծ բանաստեղծ Վահան Տերյանի գրական գործունեությանը / The subject of the given thesis is connected with the coverage of the creative ties of Russian representatives of symbolism and the Armenian poet Vahan Teryan, which, in its turn, is closely connected with the study of the general problem of Russian-Armenian literary and cultural relations
Description
Ժ.01.03 «Ռուս գրականություն» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Կ. Ս. Սապարով ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Մ. Գ. Ջանփոլադյան, Ա. Ա. Թադևոսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Գրականագիտություն / Literary studies
Citation