Гистологическая, гистохимическая и электронно-микроскопическая характеристика скелетной мышечной ткани при экспериментальном синдроме длительного раздавливания / Կմախքային մկանային հյուսվածքի հիստոլոգիական, հիստոքիմիական և էլեկտրոնամանրադիտակային բնորոշումը փորձարարական երկարատև ճնշման համախտանիշի ժամանակ / The histological, histochemical and electronomicroscopical description of skeletal muscle tissue during experimental crush-syndrome

No Thumbnail Available
Date
2008
Authors
Թաթոյան, Մարինա Ռազմիկի / Tatoyan Marina
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Abstract
Среди актуальных проблем современной медицины синдром длительного раздавливания (СДР) или краш-синдром (KC) приобрел особое значение, т.к. вероятность стихийных бедствий, катастроф, террористических актов по-прежнему сохраняется / Աշխատանքի նպատակն է եղել հյուսվածքաբանական, հիստո-քիմիական և էլեկտրոնամանրադիտակային համալիր մեթոդներով ուսումնասիրել կառուցվածքագործառական փոփոխությունները կմախքային մկանային հյուսվածքում երկարատև ճնշման համախտանիշի դինամիկայում դեկոմպրեսիայից հետո մինչև 1-ին ամսվա վերջը / The aim of the present research has been the investigation of histological, histochemical and electromicroscopical structure-functional changes of skeletal muscle in experimental Crush-syndrome
Description
ԺԴ.00.02 «Մարդու անատոմիա, հյուսվածքաբանություն, բջջաբանություն և սաղմնաբանություն» մասնագիտությամբ բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2008 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Վ. Ազնաուրյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Ա. Ենգիբարյան, Ն. Գ. Խոստիկյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Միքայելյանի անվան վիրաբուժության ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 25 էջ։
Keywords
Բժշկություն, բժշկական գիտություններ / Medicine, Medical Sciences
Citation