Структурно-функциональная характеристика поверхности эмали при различных состояниях пародонта / Էմալի մակերեսի կառուցվածքային-ֆունկցիոնա բնութագիրը պարօդոնտի տարբեր կարգավիճակներում / Structural and functional characteristics of enamel surface under different periodontal conditions

No Thumbnail Available
Date
2011
Authors
Թոխունց, Էդուարդ Յուրիկի / Tokhunts Eduard
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Abstract
Эмаль зуба является наиболее минерализованной тканью человеческого организма, вследствие чего она труднодостижима для морфологических исследований / Մասնագիտական գիտական գրականության տվյալները վկայում են, որ գոյություն ունեն որոշակի ֆունկցիոնալ կապեր պարօդոնտի հիվանդությունների և էմալի մակերեսային թափանցելիության միջև, սակայն նման հիմնախնդիրների լուսաբանումը կրում է կամ զուտ տեսական դատողությունների, կամ իրավիճակային ու դրվագային նկարագրությունների բնույթ / According to professional scientific literature data there are functional links between the periodontal diseases and superficial permeability of dental enamel, through the enlightenment of such fundamental problems has just theoretical, situational or episodic nature
Description
ԺԴ.00.12 «Ստոմատոլոգիա» մասնագիտությամբ բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2011 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ-ի գիտակոորդինացիոն խորհրդի նիստում ; Գիտական ղեկավար՝ Զ. Վ. Եսայան, ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` Կ. Վ. Լալայան, L. Հ. Անդրիասյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԱՆ ակադեմիկոս Ս. Ք. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Բժշկություն, բժշկական գիտություններ / Medicine, Medical Sciences
Citation