Краевые задачи для квазилинейных вырождающихся дифференциальных уравнений в частных производных / Եզրային խնդիրներ մասնակի ածանցյալներով վերասերմող քվազիգծային հավասարումների համար

No Thumbnail Available
Date
2002
Authors
Ցուցուլյան, Արտակ Վոլոդյայի / Tsutsulyan Artak
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Диссертационная работа посвящена исследованию проблемы разрешимости краевых задач для вырождающихся квазилинейных эллиптических и параболических уравнений, как второго, так и высокого порядков / Ատենախոսությունը նվիրված է երկրորդ և բարձր կարգի վերասերվող քվազիգծային էլիպտական և պարաբոլական հավասարումների համար եզրային խնդիրների ուսումնասիրմանը, ընդ որում վերասերումը իրականանում է եզրի վրա երկու ուղղությամբ, տարբեր կշռային ցուցիչներով
Description
Ա.01.02 «Դիֆերենցիալ հավասարումներ» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2002 ; Ատենախոսության թեման հաստատված է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ռ. L. Շահբաղյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Հ. Հովհաննիսյան, Գ. Ս. Հակոբյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 15 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation