Экологическая характеристика высшей водной растительности реки Горганроуд (ИРАН) / Գորգանռոուդ գետի (ԻՐԱՆ) բարձրակարգ ջրային բույսերի էկոլոգիական բնութագիրը / Ecological characteristic of the high aquatic plants of the Gorganroud river (Iran)

No Thumbnail Available
Date
2012
Authors
Բալալի,Սիմա / Balali Sima
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ
Abstract
Реки, являясь средой обитания водных животных и растений, играют важную роль в сельском хозяйстве, промышленности рыбоводстве / Գորգանռոուդ գետն ունի կարևոր ջրաէներգետիկ, ոռոգման և ռեկրեացիոն նշանակություն, հանդիսանում է ջրային շատ կենդանիների և բույսերի համար բնակատեղի, ինչով բացատրվում է գետի ջրաէկոլոգիական ուսումնասիրությունների խիստ անհրաժեշտությունը և առաջնահերթությունը / The Gorganroud river has important waterpower, irrigational and creative roles as well as it is a habitat for many aquatic plants and animals by which factor it is described the necessity and the primary importance of the hydroecological researches of the river
Description
Գ.00.11 «Էկոլոգիա» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2012 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնում ; Գիտական ղեկավար՝ Ռ. Հ. Հովհաննիսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Գ. Հ. Օգանեզովա, Է. Գ. Յավրույան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation