Смешанные задачи теории упругости для областей с концентраторами напряжений и дифракция волн в этих областях / Առաձգականության տեսության խառը խնդիրներ լարումների կուտակիչներ պարունակող տիրույթների համար և ալիքների դիֆրակցիան այդ տիրույթներում

No Thumbnail Available
Date
2011
Authors
Աղայան, Կարո Լերենցի / Aghayan Karo
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտուտ
Abstract
Общеизвестно теоретическое и прикладное значение смешанных задач механики деформируемого твердого тела, обусловленное, в значительной мере, исследованиями напряженно–деформированного состояния массивных тел с концентраторами напряжений различных типов–штамп, трещина, стрингер (накладка, включение), металлический электрод и др / Ատենախոսությունը նվիրված է տարբեր տիպի լարումների կուտակիչներ (ճաք, վերադիր, ներդրակ, հեծան) պարունակող համասեռ և բաղադրյալ առաձգական անվերջ սալի (հարթության), կիսահարթության և շերտի լարվածային դեֆորմացիոն վիճակի ուսումնասիրությանը, ինչպես նաև լարումների կուտակիչների փոխազդեցության օրինաչափությունների բացահայտմանը / The thesis is devoted to the investigation of problems of stress-strain state of homogeneous, piecewise-homogeneous infinite plate (plane), half-plane and strip with different types of stress concentrators (crack, punch, stringer, beam), as well as to the the problems of detections of singularities of concentrator interaction
Description
Ա.02.04 «Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2011 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտուտում ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Գ. Ե. Բաղդասարյան, Ա. Վ. Մանժիրով, Ա. Ն. Մարտիրոսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՌԴ հարավային դաշնային համալսարան ; Սեղմագիր՝ 37 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation