Ալ-Մակրիզիի Kitāb Al-Sulūk երկը Կիլիկյան Հայաստանի 1250-1310թթ. պատմության սկզբնաղբյուր (աղբյուրագիտական քննություն) / Al-Maqrīzī's Kitāb Al-Sulūk as a source for the history of Cilician Armenia in 1250-1310 (source study examination)

No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Դանիելյան, Գագիկ Գառնիի / Danielyan Gagik
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ
Abstract
Ներածության մեջ ընդգծվում է միջնադարյան օտարալեզու և հատկապես մուսուլմանական սկզբնաղբյուրների (մասնավորապես ԺԳ-ԺԶ դարերի մամլուքյան պատմագրության) հետազոտության կարևորությունը Կիլիկյան Հայաստանի պատմության ուսումնասիրության համար / Для исследования истории Киликийской Армении, кроме средневековых армянских источников, неоценимое значение имеют также иностранные первоисточники / For the study of the history of Cilician Armenia, apart from medieval Armenian historiography, foreign sources are also of invaluable importance
Description
Է.00.05 «Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2015 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար` Ա. Ա. Բոզոյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` Ա. Ս. Եղիազարյան, Վ. Ա. Տեր-Ղևոնդյան ; Առաջատար կազմակերպություն` Երևանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Պատմական գիտություններ / History
Citation