Thermodynamic work: from electromagnetism to adaptation / Թերմոդինամիկական աշխատանք. էլեկտրամագնիսականությունից-ադապտացիա

No Thumbnail Available
Date
2017
Authors
Բաբաջանյան, Սանասար Գառնիկի / Babajanyan Sanasar
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ
Abstract
This thesis studies several problem of non-equilibrium statistical mechanics that have inter-disciplinary relations with electrodynamics and cybernetics / Թերմոդինամիկան, որպես ջերմային մեքենաների մասին տեսություն, առաջացել է 19-րդ դարում, արդյունաբերական հեղաշրջման միջոցով և հետևանքով / В диссертации изучаются вопросы неравновесной статистической механики, которые также лежат на стыке других дисциплин электродинамики и кибернетики
Description
Ա.04.02 «Տեսական ֆիզիկա» մասնագիտությանմբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2017 ; Ատենախոսութւյան թեման հաստատվել է Ա. Ի Ալիխանյանի անվան Ազգային Գիտական Լաբորատորիայի (Եր Ֆի) ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Է. Ալլհավերդյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ժ. Ս. Գևորգյան, Վ. Ե. Մկրտչյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Ուրալի ֆեդերալ համալսարան, ՌԴ ; Ատենախոսություն՝ 111 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation