Բյուջետային միջոցների ռացիոնալ կառավարման և պետական գնումների համակարգի կատարելագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում / Main issues of budgetary funds rational management and state procurement system improvement in the Republic of Armenia

No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Մարգարյան, Գրիգոր Համբարձումի / Margaryan Grigor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Շուկայական տնտեսության պայմաններում չափազանց կարևոր նշանակություն ունի պետական գնումների համակարգը, որի հիմնական խնդիրը պետական և հասարակական կարիքների բավարարումն է: Այն, հանդիսանալով բյուջետային միջոցների զգալի մասի բաշխման կարևոր օղակներից, մեծապես պայմանավորում է բյուջետային ծախսերի արդյունավետությունը: Ներկայումս հանրապետությունում պետական պատվերների տեղաբաշխման տարբեր փուլերն ունեն օրենսդրական կարգավորման, ինստիտուցիոնալ և մեթոդական ապահովվածության տարբեր աստիճաններ / Диссертация посвящена выявлению и разработке путей решения основных проблем рационального управления бюджетными средствами и развития системы государственных закупок в условиях рыночной экономики / Dissertation is devoted to revealing the main issues of budgetary funds rational management and state procurement system improvement under conditions of market economy and processing the ways of solution
Description
Ը.00.02 «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2014 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Վ. Բ. Բոստանջյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Խ. Մարկոսյան, Գ. Ֆ. Կիրակոսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Տնտեսագիտություն / Economics
Citation