«Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի ծրագրի ընտրովի նյութի դասավանդումը և կատարելագործման մեթոդիկան / Teaching the variable part of the program on the subject of "physical culture" and improvement of its methodology

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Դավթյան, Ռիտա Բորիկի / Davtyan Rita
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Դպրոցահասակ երեխաների ֆիզիկական դաստիարակության համակարգի կատարելագործման հիմնախնդիրների լուծման հարցում առաջնային նշանակություն են ստանում ֆիզիկական դաստիարակության առաջադեմ գաղափարների ներդրումը պրակտիկա, նորարական միջոցների ու մեթոդների մշակումը և դրանց կիրառումը ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացում / В решении проблемы совершенствования системы физического воспитания школьников первостепенное значение приобретает разработка и внедрение в процесс физического воспитания новых технологий / In solving the problem of improving schoolchildren's physical education system, the paramount importance is given to the development and introduction of new technologies into the process of physical education
Description
ԺԳ.00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» (ֆիզիկական կուլտուրա) մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2018 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Ե. Ս. Հակոբյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Ա. Չատինյան, Ս. Մ. Աբրահամյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation