О локально-сбалансированных 2-разбиениях графов / Գրաֆների լոկալ-հավասարակշռված 2-տրոհումների մասին

No Thumbnail Available
Date
2008
Authors
Բալիկյան, Սուրեն Վարուժանի / Balikyan Suren
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Интерес к задачам о вершинных раскрасках графов возник в XIX веке, когда была сформулирована ''гипотеза четырех красок'', согласно которой любая карта может быть раскрашена не более чем четырьмя цветами таким образом, чтобы никакие два государства с общей границей не получили бы одинаковый цвет / Գրաֆների գագաթային ներկումները ունեն ինչպես մեծ տեսական արժեք, այնպես էլ կարևոր կիրառական նշանակություն, քանի որ դրանք սերտորեն կապված են այնպիսի խնդիրների հետ, ինչպիսիք են օպտիմալ կարգացուցակների կառուցումը, ծրագրերի աշխատանքի համար անհրաժեշտ հիշողության մինիմիզացումը, զուգահեռ հաշվարկներում օգտագործվող պրոցեսորների քանակի մինիմիզացումը և այլն
Description
Ա.01.09 «Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2008 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար` Ռ. Ռ. Քամալյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` Յու. Գ. Գրիգորյան, Ի. Ա. Կարապետյան ; Առաջատար կազմակերպություն` ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 21 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation