Գալեշների լեզուն / The Language of the Galesis

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Էբրահիմ Սաֆարի / Ebrahim Safari
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ
Abstract
Գրական ավանդույթից զուրկ գիլաներենի բարբառների գրառումն ու ուսումնասիրումն այսօր իրանական բարբառագիտության առջև ծառացած կարևոր խնդիրներից է / Представленная диссертация посвящена историко-сравнительному и синхронному исследованию одного из диалектов гилянского языка, галеши / The dissertation is dedicated to the synchronic and historical-comparative study of the Galesi language, one of the important dialects of Gilaki
Description
Ժ.02.06 «Ասիայի հին և նոր լեզուներ (իրանագիտություն)» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար` Գ. Ս. Ասատրյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` Մ. Լ. Խաչիկյան, Լ. Վ. Ղազարյան ; Առաջատար կազմակերպություն Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 24 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation