Կորպորատիվ իրավահարաբերությունների արդի հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում (տնտեսական ընկերությունների օրինակով) / Contemporary problems of corporate legal relations in the republic of Armenia (at an example of economic societies)

No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Ավետիսյան, Վահրամ Դավիթի / Avetisyan Vahram
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Հայաստանի Հանրապետության անկախացումից հետո հասարակությունը կանգնեց հասարակական գիտակցության բազմաթիվ արժեքների վերաիմաստավորման և փոփոխման փաստի առջև: Անցումը շուկայական տնտեսության պահանջեց մշակել նոր տնտեսական համակարգերի սպասարկման համար անհրաժեշտ իրավական հասկացություններ և կառուցակարգեր, որոնց շարքում իրենց ուրույն տեղն են զբաղեցնում կորպորացիաները և կորպորատիվ իրավունքը / В докторской диссертации автор отмечает, что после установления независимости Республики Армения общество стало перед фактом переосмысления и изменения многих ценностей общественного сознания / Upon the establishment of the independence of the Republic of Armenia, the society was faced with the fact of reconsideration and alteration of many publicconscience values
Description
ԺԲ.00.03 «Մասնավոր իրավունք (քաղաքացիական, առևտրային (կոմերցիոն), միջազգային մասնավոր, ընտանեկան, աշխատանքային, սոցիալական ապահովության իրավունք)» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2014 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել էԵրևանի պետական համալսարանում ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Մ. Ի. Կլեանդրով, Օ. Մ. Օլեյնիկ, Ա. Ս. Երյոմենկո ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան ; Սեղմագիր՝ 48 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation