Մասնագիտական կրթական ծրագրերի կատարելագործումը աշխատաշուկայի պահանջների հաշվառմամբ / Improving vocational education programs to meet the requirements of the labor market

No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Մաթևոսյան, Մարգարիտ Մնացականի / Matevosyan Margarit
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Աշխատաշուկայի ուսումնասիրության արդյունքների վերլուծությունը, բնակչության զբաղվածության պարբերական դիտարկումը էապես կարևորվում է աշխատաշուկայում պահանջարկ և մեծ վարկանիշ ունեցող որակյալ մասնագետների պատրաստման հարցում / Анализ исследований рынка труда констатирует факт о том, что существует определенное несоответствие уровня выпускников системы профессионального образования с требованиями рынке труда / The analysis of labor market research establishes the fact that there is a certain level of inconsistency between the graduates of vocational education with the requirements of the labor market
Description
ԺԳ.00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2015 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Հ. Հ. Պետրոսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Վ. Աբրահամյան, Ա. Ս. Ալեքսանյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation