Քաղաքավարության լեզվաոճական արտահայջամիջոցները ժամանակակից ֆրանսերենում (հայերենի զուգադրությամբ) / The linguostylistic features of expressing politeness in the modern french language (in comparison with the Armenian language)

No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Բաբայան, Լիլիթ Արկադիի / Babayan Lilit
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Ատենախոսության ուսումնասիրության առարկան քաղաքավարության արտահայտչամիջոցներն ու լեզվամշակույթն է, խոսքային վարվեցողության հաղորդակցական կաղապարների առանձնահատկությունները ֆրանսերենում հայերենի զուգադրությամբ / Настоящая работа посвящена изучению моделей вежливости различных речевых стилей, таких как семантические поля приветствия, прощания, пожелания, просьбы во французском языке в сопоставлении с армянским / This dissertation studies the models of politeness in different speech styles in the French language in comparison with Armenian. The main purpose of the research is to analyze the speech patterns of expressing politeness in the French language
Description
Ժ.02.08 «Ռոմանական լեզուներ» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2015 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Մ. Ս. Ղազարյան Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Կ. Բարլեզիզյան, Գ. Ռ. Սարգսյան ; Առաջատար կազմակերպություն` Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation