Исследование технологически моделируемых реакций на основе доступных формилпиразолов с целью синтеза новых соединений / Մատչելի ֆորմիլպիրազոլների հիման վրա տեխնոլոգիապես մոդելավորվող ռեակցիաների ուսումնասիրությունը նոր նյութերի սինթեզի նպատակով / The study of technologically modeling reactions based on the available formyl pyrazoles in order то synthesize novel compounds

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Սահակյան, Արսեն Արծրունի / Sahakyan Arsen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն
Abstract
Стабильный интерес к химии пиразола обусловлен многими особенностями этого бесспорно многообещающего для научных исследований термически стойкого азотсодержащего гетероцикла из-за широких возможностей для химических превращений, обусловленных электронной конструкцией ядра / 1-Վինիլ-հիդրօքսիմեթիպիրազոլների սինթեզի նպատակով ուսումնասիրվել է 1(2-քլորէթիլ)-4-ֆորմիլպիրազոլների վերականգնումը նատրիումի բորհիդրիդով մեթանոլում և ստացված 1-(2-քլորէթիլ)-4-հիդրօքսիմեթիլ պիրազոլների դեհիդրոքլորացումը միջֆազային կատալիզի պայմաններում / With the purpose of obtaining l-vinyl-4-hydoxymethylpyrazoles the reduction of 1-(2-chloroethyl)-4-pyrazolecarbaldehydes in methanol using sodium borohydride and further dehydrochlorination reaction of formed hydroxylmethyl pyrazoles were investigated
Description
Բ.00.03 «Օրգանական քիմիա» մասնագիտությամբ քիմիական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի օրգանական քիմիայի ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Վ. Հասրաթյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Մ. Ժ. Հովակիմյան, Ա. Փ. Ենգոյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Քիմիական գիտություններ / Chemistry
Citation