Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով վերջնական դատավարական որոշումների վերանայման հիմնահարցերը ՀՀ քրեական դատավարությունում / The issues of review of final procedural decisions on newly discovered or new circumstances in the criminal procedure of RA

No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Հովհաննիսյան, Արմեն Արտաշեսի / Hovhannisyan Armen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Թեզը նվիրված է այս ինստիտուտի տեսական, իրավական և գործնական հիմնախնդիրների համակողմանի հետազոտմանը և վերլուծությանը / Кандидатская диссертация посвящена всестороннему анализу теоретических, правовых и практических проблем именно данного института / The thesis is devoted to the comprehensive research and analysis of theoretical, legal and practical issues of this institute
Description
ԺԲ.00.04 «Դատական իրավունք (դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական փորձաքննություն, փաստաբանություն, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության տեսություն)» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2014 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Ս. Ղազինյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ս. Ա. Դիլբանդյան, Դ. Զ. Ավետիսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր ; Սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation