Еффективность разновидностей правила подстановки для классических и неклассических логических систем / Տեղադրության կանոնի տարատեսակների էֆեկտիվությունը դասական և ոչ դասական տրամաբանական համակարգերի համար / Efficiency of substitution rule modifications for classical and non-classical logical systems

No Thumbnail Available
Date
2011
Authors
Նալբանդյան, Հակոբ Սիմոնի / Nalbandyan Hakob
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
В диссертационной работе для классического, интуиционистского и минимального исчисления высказываний исследована эффективность различных модификаций правила подстановки с точки зрения двух основных критериев сложностных характеристик выводов: количества различных формул вывода и общей длины вывода / Աշխատանքում համեմատված են դասական, ինտուիցիոնիստական և մինիմալ ասույթային հաշվի տարբեր համակարգեր ըստ նրանցում ապացուցվող բանաձևերի արտածման բարդության տարբեր բնութագրիչների արտածման քայլերի քանակի և արտածման երկարության / In this thesis some proof systems of classical, intuitionistic and minimal pro positional logics are compared by different characteristics of proof complexity (by the number of steps and by sizes) for the formulas, proved in these systems
Description
Ա.01.09 «Մաթեմատիկական կիբերնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանության» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2011 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Ա. Չուբարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Հ. Բ. Մարանջյան, Հ. Ռ. Բոլիբեկյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան ; Սեղմագիր՝ 20 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation