Функционализация непредельных эфиров C-, N- И O- нуклеофилами / Չհագեցած եթերների ֆունկցիոնալացումը C-, N- և O- նուկլեոֆիլներով / Functionalization of unsaturated ethers by C-, N- and O- nucleophiles

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Պետրոսյան, Աիդա Լևոնի / Petrosyan Aida
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն
Abstract
В последние десятилетия в органической химии наблюдается повышенный интерес к получению и применению металлорганических реагентов, широко используемых как для выявления основных закономерностей протекания электрофильных реакций, так и в органическом синтезе / Հետազոտվել է սնդիկի ացետատի առկայությամբ ալկիլ-, տեղակալված էթիլօքսիպրոպարգիլային եթերների ու СН-թթուների փոխազդեցության ռեգիո- և ստերեոքիմիան դիօքսանում և ԴՄՍՕ-ում / The regio- and stereochemistry of interaction of alkyl and substituted ethyloxypropargyI ethers of CH-acids in the presence of mercury acetate in dioxane and DMSO solutions has been studied
Description
Բ.00.03 «Օրգանական քիմիա» մասնագիտությամբ քիմիական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի Օրգանական քիմիայի ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար` Ժ. Ա. Չոբանյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` Գ. Վ. Հասրաթյան, Է. Հ. Չուխաջյան ; Առաջատար կազմակերպություն` Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Քիմիական գիտություններ / Chemistry
Citation