Геоэкологическое значение распределения элементов породах Севано-Амасийского пояса / Սևան-Ամասիայի գոտու ապարներում տարրերի տեղաբաշխման երկրաբնապահպան նշանակությունը / Geoecological significance of distribution of elements in the rocks of Sevan-Amasia belt

No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Մինասյան, Գայանե Հայկազի / Minasyan Gayane
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Севано-Амасийский офиолитовый пояс Армении является весьма типичными представителем офиолитовой ассоциации пород и расшифровка их геохимиических особенностей представляет важную задачу / Հայաստանի Սևան-Ամասիայի գերհիմքային-հիմքային ապարների գոտին օֆիոլիտային ասոցիացիայի տիպիկ ներկայացուցիչն է և նրանց երկրաբնապահպանական և երկրաքիմիական առանձնահատկությունների մեկնաբանումը հանդիսանում է կարևոր խնդիր / The Sevan-Amasia belt of the ultrabasic-basic rocks is a very typical representative of the ophiolitic association of rocks and disclosing of their geoecological and geochemical peculiairities represents a very important task
Description
ԻԴ.04.01 «Երկրաբանապահպանություն» մասնագիտությամբ երկրաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2014 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ռ․ Գ․ Գևորգյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա․ Կ․ Սաղաթելյան, Հ․ Մ․ Մանանդյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 28 էջ։
Keywords
Գիտություններ Երկրի մասին / Earth Science
Citation