Փիլիսոփայական և գեղագիտական միտքը 13-14-րդ դարերի հայ քերականության մեկնություններում / Philoshphical and aesthetic thought of 13-14 centuries Armenian interpretations of grammar

No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Աշուղյան, Կարինե Արամայիսի / Ashughyan Karine
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Միջնադարյան հայ մշակույթի և գիտության մեջ 13-14-րդ դդ. քերականական մեկնությունները բացառիկ արժեք ունեն, և դրանց անդրադառնալը միշտ արդյունավետ է հայագիտության գրեթե բոլոր ոլորտների պատմության հետազոտության իմաստով / В средневековой армянской культуре и науке особое место занимают толкования «Искусства грамматики» Дионисия Фракийского / Interpretations of Dionysius Thrax in his wor k«Art of Grammar» to occupy a prominent place in medieval Armenian culture and science
Description
Թ.00.02 «Փիլիսոփայության պատմություն» մասնագիտությամբ փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2016 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Յա. Ի. Խաչիկյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ս. Ա. Զաքարյան, Ս. Ս. Պետրոսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 23 էջ։
Keywords
Փիլիսոփայական գիտություններ / Philosophy
Citation