Процессы формирования идентичности у тюркоязычного населения северного ирана в XX в / Հյուսիսային Իրանի թյուրքալեզու բնակչության ինքնության ձևավորման գործընթացները XX դարում / Processes of identity formation of the Turkic-speaking population of northern iran in the 20th century

No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Ավետիքյան, Գևորգ Գալուստի / Avetikyan Gevorg
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Abstract
Данная работа посвящена вопросам формирования и развития идентичности и национального самосознания среди тюркоязычного населения в Иране в XX в / Հետազոտությունը նվիրված է Իրանում 20-րդ դարում թյուրքալեզու բնակչության շրջանում ինքնության և ազգային ինքնագիտակցության ձևավորման ու զարգացման խնդիրներին / The dissertation is dedicated to the issues of formation and development of identity and national self-consciousness among the Turkic-speaking population in Iran in the 20th century
Description
է.00.04 «Ազգագրություն» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2015 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Հ. Ս. Խառատյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ռ. Ա. Նահապետյան, Մ. Ս. Զոլյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիր, հայոց ազգագրության և ազատագրական պայքարի պատմության ազգային թանգարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Պատմական գիտություններ / History
Citation