Որոտան գետի և նրա ջրահավաք ավազանի էկոլոգիական գնահատականը / The ecological evalution of the river Vorotan and its drainage basin

No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Շալունց, Շուշանիկ Վլադիկի / Shalunts Shushanik
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ
Abstract
Ներկայիս գիտատեխնիկական զարգացման պայմաններում շրջակա միջավայր առանց հսկողության արտանետվող տեխնածին արտանետումներն առաջ են բերում բազմազան անցանկալի բնապահպանական և սոցիալական հիմնախնդիրներ, որի մասին վկայում են երկրագնդի վրա ստեղծված էկոլոգիական վիճակին վերաբերվող ՄԱԿ-ի գրեթե բոլոր հիմնադիր փաստաթղթերը / Целью работы являлось изучение экологического состояния реки Воротан и ее основных притоков, выявление основных источников загрязнения экосистемы Воротана и его водосборного бассейна, оценка экологического состояния и предложение эффективных методов его улучшения / The main goal of the following work is to study the ecological situation of the river Vorotan and its main stream s, discover the main sources of the pollution of he eco-system of the river itself and its drainage basin as well, evaluate their ecological situation and offer efficient methods of improvement of the situation
Description
Գ.00.11 «էկոլոգիա» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2014 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար` Կ. Վ. Գրիգորյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` Վ. Ս. Հովհաննիսյան, Է. Խ. Ղուկասյան ; Առաջատար կազմակերպություն` Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան ; Սեղմագիր՝ 28 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation