Արարատյան հարթավայրի Արարատի մարզի Մասիսի տարածաշրջանի գերխոնավ հողերի արդի մելիորատիվ վիճակը և բարելավման ուղիները

No Thumbnail Available
Date
2007
Authors
Մամաջանյան, Սասուն Արշալույսի / Mamajanyan Sasoon
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Abstract
Աշխատանքի նպատակն է՝ ուսումնասիրել Արարատի մարզի Մասիսի տարածաշրջանի գերխոնավացած ոռոգելի մարգագետնային գորշ հողերի արդի մելիորատիվ վիճակը, հողագոյացման գործընթացի ուղղորդվածությունը գետնաջրերի տարբեր խորությունների պայմաններում, պարզել այդ հողերի ագրոարտադրական հատկությունների և աղաջրային ռեժիմների վատթարացման պատճառները, հողի կլանող կոմպլեքսի երկվալենտ ու միավալենտ կատիոնների կազմը և դրանց փոխհարաբերությունը, հատկապես փոխանակային մագնեզիումի բացասական ներգործությունը մշակաբույսերի բերքատվության վրա և մշակել այդ հողերի աղաջրային ռեժիմի կարգավորման միջոցառումների համակարգ հետագա դեգրադացումը կանխելու համար / Цель равоты - исследовать мелиоративное состояние, трансформацию основных свойств и водно-солевого режима переувлажненных почв, направленность почвоօбразовательного процесса в зависимости от степени минерализаций, химического состава и различной глубины залегания уровня грунтовых вод, выявить причины ухудшения агропроизводственных свойств и водно-солевого режима, a также состава и соотношения обменных оснований, особенно отрицательного воздействия обменного магния на солонцеватость почв и урожайность сельскохозяйственных культур
Description
Զ.01.01 «Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա» մասնագիտությամբ գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2007 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Ռ. Ռ. Մանուկյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Գ. Մ. Եղիազարյան, Ա. Մ. Սկրտչյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳՆ Հ. Պետրոսյանի անվան հողագիտության, ազրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոն ; Սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Գյուղատնտեսական գիտություններ / Agriculture
Citation