Ազատականությունը որպես ինքնակազմակերպվող սոցիոմշակութային համակարգ

No Thumbnail Available
Date
2006
Authors
Գրիգորյան, Աննա Անուշավանի / Grigoryan Anna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Հասարակական կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման հետավատատիրական քաղաքակրթությունը կարելի է բնութագրել որպես ազատական-ժողովրդավարական մշակույթի ներդրման, տարածման, վերաիմաստավորման ու փոխակերպումների հաջորդական շղթա։ Անկախ նրանից, թե հետավանդական հասարակությունների կյանքի կազակերպման ու գործառնության տարբեր փուլերում ինչ խնդիրներ են առաջադրվել ու լուծվել, և սոցիոմշակութային ճգնաժամերն ինչ պատճառներով են ծագել, արևմտյան քաղաքականության նոր և նորագույն ժամանակների բնորոշ գծերից մեկն այն է, որ հասարակական կյանքի ինքնակազմակերպման ու ինքնակարգավորման սոցիոմշակութային հարացույցների համատեքստում ազատականությունն ու ժողովրդավարությունը եղել և մնում են որպես համակարգաստեղծ ու համակարգապահպան վճռորոշ գործոններ / Одной из характерных черт цивилазации в новое и новейшее время является то, что в контексте социокультурных парадигм самоорганизации социальной жизни, либерализм и демократия были и остаются решающими системообразующими факторами
Description
Թ.00.04 «Սոցիալական փիլիսոփայություն, բարոյագիտություն» մասնագիտությամբ փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2006 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ է. Ա. Հարությունյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Ս. Թումանյան, Մ. Հ. Դեմիրճյան ; Առաջատար կազակերպություն՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Փիլիսոփայական գիտություններ / Philosophy
Citation