Բեռնվածության և էտի երկարության ազդեցությունը խաղողի «Այվազյանի Վարդաբույր» և «Վանի» սորտերի շիվերի աճի ու բերքատվության վրա

No Thumbnail Available
Date
2005
Authors
Մանուչարյան, Նաիրա Թեմուրի / Manucharyan Naira
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա
Abstract
Հողակլիմայական նպաստավոր պայմանները լայն հնարավորություն են ընձեռում թաղովի այգիների մշակության գոտում ստանալ լավ որակով բարձր բերքը: Սակայն արտադրության մեջ տարածված Հայկական ժողովրդական սելեկցիայի և ներմուծված սորտերն ունեն ցածրկամ միջակ բերքատվություն: ԽՍՀՄ-ը փլուզվելուց հետո կտրուկ բարձրացավ խաղողի այգիների մշակության, բուժանյութերի, պարարտանյութերի և փոխադրամիջոցների ծախսերը: Շուկայական հարաբերությունների արդի պայմաններում, խաղողի այգիներից ստացված ոչ բարձր եկամուտը չի փոխհատուցում այգեգործի ծախսերը: Այգիները քանդում են և ազատ տարածքները զբաղեցնում այլ մշակաբույսերով / Благоприятные почвенно-климатические условия покрывной зоны виноградарства РА представляют широкие возможности для получения высокого урожая хорошего качества. Однако, распространенные в производстве местные стародавние сорта обеспечивают низкий или средний урожай, a полученный от его реализации невысокий доход, в условиях современных рыночных отношений, не покрывает затрат фермеров, связанных с уходом за виноградниками, транспортировкой и реализацией урожая
Description
Զ.01.04 «Խաղողագործություն և պտղաբուծություն» մասնագիտությամբ գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2005 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի գիտական խորհրդի նիստում ; Գիտական ղեկավար՝ Պ. Կ. Այվազյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Գ. Ս. Հակոբյան, Ա. Մ. Գրիգորյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Խաղողապտղագինեգործության գիտական կենտրոն ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Գյուղատնտեսական գիտություններ / Agriculture
Citation