Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատման հիմնահարցը սփյուռքահայ հասարակական-քաղաքական մտքի գնահատմամբ (1920-1930-ական թթ.) / The problem of establishment of the soviet power in armenia by the social-political thought of the Armenian diaspora (1920 1930s)

No Thumbnail Available
Date
2017, 2018
Authors
Ստեփանյան, Խաչատուր Ռոստոմի / Stepanyan Khachatur
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ
Abstract
Հայաստանի խորհրդայնացումը հայոց նորագույն պատմության շրջադարձային էջերից է: Խորհրդային իշխանության վերջնական հաստատումը բավական երկար գործընթաց էր: Հայհեղկոմի 1920 թ. նոյեմբերի 29-ի հռչակագիրը, ինչպես նաև դեկտեմբերի 2-ի Երևանի հայ-ռուսական համաձայնագիրը լոկ սկիզբն էին այդ գործընթացի / В 1920-1930-ых годах общественно-политическая мысль армянской диаспоры внесла в повестку дня вопрос о процессе установления советской власти в Армении. В отличие от советской действительности, диаспора имела более широкие возможности для оценки советизации Армении / In 1920-1930s the principal problem for social-political thought of the Armenian Diaspora was discussion and evaluation of the process of establishment of the Soviet power in Armenia. Unlike the Soviet reality, the Armenian Diaspora had considerable freedom in assessing the process of sovietization in Armenia
Description
Է.00.02 «Հայոց պատմություն» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2017 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի խորհրդում ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Կ. Հ. Խաչատրյան, Ա. Ս. Վիրաբյան, Ա. Մ. Հակոբյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 305 էջ, սեղմագիր՝ 43 էջ։
Keywords
Պատմական գիտություններ / History
Citation