Բայակազմական կաղապարները արևելահայերենում և արևմտահայերենում

No Thumbnail Available
Date
2010
Authors
Համբարձումյան, Ռիմա Սերժիկի / Hambardzumyan Rima
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ
Abstract
Ուսումնասիրության առարկան գրական արևելահայերենի և գրական արևմտահայերենի բայակազմական կաղապարների, բայական համակարգի, մասնավորապես բայական բառակազմության վերաբերյալ եղած հայեցակարգերի ամբողջացման հիման վրա իմաստաքերականական, կառուցվածքային քննությունն է / Предметом данной диссертации является сопоставительное исследование глаголообразовательных форм литературного восточно- армянского и литературного западно-армянского языков, характеристика глагольной системы, в частности, характеристика форм образованияглаголов на основе установления целостности концепций относительно глагольного словообразования, a также смысловое, грамматическое и структурное исследование
Description
Ժ.02.01 «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2010 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Յ. Ս. Ավետիսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Ե. Սարգսյան, Ն. ժ. Սարգսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation