Դասերը և եռադասության դրսևորումները հին ու վաղամիջնադարյան Հայաստանում / The social estates and the manifestation of the principle of three-estate society in ancient and early mediaeval Armenia

No Thumbnail Available
Date
2001
Authors
Պետրոսյան, Սարգիս Գարեգինի / Petrosyan Sargis
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ
Abstract
Ատենախոսության նպատակն է լուսաբանումը հնդեվրոպաբանությունը և հայագիտությունը միմյանց կամրջող այնպիսի առանցքային հարցերի, ինչպիսիք են հնդեվրոպական հասարակության սոցիալական շերտավորման հետևանքն հանդիսացած դասերի առաջացումը, եռադասության սկզբունքի ձևավորումը, նրա կիրառումն ու դրսևորումները հայության (մասամբ նաև հնդեվրոպական մյուս ժողովուրդների) թե՛ հասարակական, թե՛ հոգևոր-մշակութային կյանքի տարբեր բնագավառներում / В диссертации изучаются вопросы социальной структуры обществ древнеи Армении, соотношения между трехчастностью индоевропейского общества и моделью трехсословной древнеармянской социальнои системы, a также различные проявления последней в древней и средневековой Армении / It is obvious that ancient Armenian sources contain fragments of Armenian folklore texts
Description
Է.00.01 «Հայոց պատմություն» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2001 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Բ. Հ. Հարությունյան, Ս. Բ. Հարությունյան, Վ. Մ. Վարդանյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 48 էջ։
Keywords
Պատմական գիտություններ / History
Citation