Հարկային համակարգի զարգացման և հարկման հատուկ ռեժիմների կատարելագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

No Thumbnail Available
Date
2006
Authors
Եգանյան, Աշոտ Սամվելի / Eganyan Ashot
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ՖԷՆ տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ
Abstract
Շուկայական հարաբերություններին անցման գործընթացը, ակնհայտորեն, ենթադրում է այդ ուղղությամբ համալիր միջոցառումների իրականացում: Ըստ էության, դրանց արդյունավետությամբ է մեծապես պայմանավորված երկրում շուկայական ենթակառուցվածքների և մեխանիզմների ձևավորումը, տնտեսական գործունեության համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծումը և, վերջին հաշվով, տնտեսավարման ժամանակակից պահանջներին բավարարող շուկայական միջավայրի ձևավորումը / Диссертация посвящена исследованию сущности налогов и выявлению влияющих на налоговую политику факторов в переходных экономиках, оценке роли особых режимов налогообложения в деле малого предпринимательства, анализу международного опыта в этом направлении, выявлению проблем внедрения подобных режимов в республике и разработке эффективных подходов к их решению
Description
Ը.00.02 «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2006 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ՖԷՆ տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Լ. Ալավերդյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Լ. Հարությունյան, Գ. Ֆ. Կիրակոսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 23 էջ։
Keywords
Տնտեսագիտություն / Economics
Citation