Ժամանակակից հայերենի բայի և գոյականի փոխկապակցելիությունը՝ ըստ նրանց դասային խմբերի

No Thumbnail Available
Date
2009
Authors
Ավագիմյան, Արինե Ռոդիկի / Avagimyan Arine
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ
Abstract
Սույն ատենախոսությունն ուղղված է հայ լեզվաբանության մեջ մանրամասնորեն չլուսաբանված շարահյուսական խնդիրներից մեկի լուծմանը, այն է՝ բայ- ստորոգյալի և գոյական-ենթակայի կապակցելիության հնարավորությունների ուսումնասիրությանը ըստ նրանց դասային խմբերի / В данной диссертации представлено решение одной из менее изученных в армянском языкознании синтаксических проблем, a именно: взаимосвязь глагола-сказуемого и существительного-подлежащего в зависимости от их класса
Description
Ժ.02.01 «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2009 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Կ. Խաչատրյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ L. Ս. Հովսեփյան, Լ. Գ. Թելյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 21 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation