Հայոց ձիթհանության մշակույթը 19-րդ դարի երկրորդ-20-րդ դարի առաջին կեսերին / Vegetable oil refinering culture of Armenians (second half of the 19th-first half of the 20th centuries) a historical-ethnographic study

No Thumbnail Available
Date
1998
Authors
Հոբոսյան, Սուրեն Գևորգի / Hobosyan Suren
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Abstract
Երկրագործական մշակույթը հայկական լեռնաշխարհում հազարամյակների պատմություն ունի: Բնակլիմայական նպաստավոր պայմանները հնարավորություն են ընձեռել մշակելու բազմապիսի բուսատեսակներ, ըստ այդմ նաև՝ ձիթատուներ / В настоящей работе представлены результаты последования одной из важнейших отраслей много тысячелетней земледельческой культуры армянского народа
Description
Է.00.04 «Ազգագրություն» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-1998 ; Ատենախոսության թեման հաստատված է ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Դ. Ս. Վարդումյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Զ. Մ. Ղասաբյան, Կ. Վ. Սեղբոսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայաստանի պատմության պետական թանգարան ; Սեղմագիր՝ 24 էջ։
Keywords
Պատմական գիտություններ / History
Citation