Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն / The concept of harp in the Arabic linguistics, typological and comparative study

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Հարությունյան, Հայկ Վալերիի / Harutyunyan Hayk
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ
Abstract
Արաբական լեզվաբանական ավանդույթում լայնորեն կիրառվող եզրույթների համարժեքների սահմանումն արդի լեզվաբանության համընդհանուր ընդունված եզրույթների միջոցով, եղել և մնում է արաբերենի քերականության ուսումնասիրման կարևոր խնդիրներից մեկը / Диссертация посвящена проблеме харфа в арабском языкознании, интерпретации термина в современной лингвистике, места харфа в фонологии арабского языка и тех языков, которые пользуются арабским алфавитом, также в арабской и семитской морфологии / The thesis is devoted to the problem of harf in the arabic linguistics, the interpretation of the term in the modern linguistics, the place of harf in the phonology of the arabic and also the languages, which use the arabic alphabet, and in arabic and semitic morphology as well
Description
Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2018 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ս. Բ. Կարաբեկյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Բ. Կասևիչ, Ս. Ա. Միքայելյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ ; Ատենախոսություն՝ 122 էջ, սեղմագիր՝ 18 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation