The intensity of the diffracted X-rays from single ADP crystal in the presence of temperature gradient / Ռենտգենյան ճառագայթների դինամիկ դիֆրակցիան թույլ դեֆորմացված KDP և ADP բյուրեղներում

No Thumbnail Available
Date
2019
Authors
Դեզֆուլի, Մեհդի Գաննադ / Dezfouli Mehdi
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Experimentally implemented short-wavelenght X-ray dynamic diffraction in crystal net with weak deformation field in ADP and KDP piezoelectric crystals / Ռենտգենյան ճառագայթների դինամիկ դիֆրակցիան խիստ պահանջներ է դնում բյուրեղի տարածական ցանցի կատարելիության աստիճանի համար / Экспериментально реализовано явление динамической дифракции коротковолнового рентгеновского излучения в пьезоэлектрических кристаллах ADP и KDP со слабодеформированным полем деформации простраственной решетки этих кристаллов
Description
Ա.04.07 «Կոնդեսացված վիճակի ֆիզիկա» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2019 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել պրոբլեմների ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Կ. Գ. Թրունի ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Վ. Հարությունյան, Մ. Հ. Մեսրոպյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 117 էջ, սեղմագիր՝ 27 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation