Մեծ Հայքի Այրարատ աշխարհը ըստ «Աշխարհացույց»-ի

No Thumbnail Available
Date
1997
Authors
Հարությունյան, Ռուզաննա Վասպուրականի / Harutyunyan Ruzanna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ
Abstract
Հայագիտության բնագավառներից մեկի՝ Հայաստանի պատմական աշխարհագրության շատ հարցեր սլատմարանների տարբեր սերունդների ուշադրության կենտրոնում են եղել, և թեև կատարված աշխատանքին ու առկա գրականությանը, դեռ շատ խնդիրներ ուսումնասիրության կարիք ունեն: Այդպիսին պետք է համարել , «Աշխարհացույց»-ի քննությունը, որի նկատմամբ պատմագրության հետաքրքրությունը գալիս է միջնադարից / "Ашхарацойц"-это один из главных источников по древней географии не только Армении, но всего Кавказа. Такое значение древнего источника обратило на себя внимание нескольких поколений исследователей, которые неоднозначно ответили на вопросы автора и времени "Ашхарацойц"-а
Description
Է.00.01 «Հայոց պատմություն» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստինանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-1997 ; Աշխատանքը կատարվել է Երևանի պետական համալսարանի հայոց պատմության ամբիոնում ; Գիտական ղեկավար՝ Բ. Հ. Հարությունյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ է.Դանիելյան, Գ. Հարությունյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Մաշտոցի անվան Մատենադարան ; Սեղմագիր՝ 23 էջ։
Keywords
Պատմական գիտություններ / History
Citation