Պողոս Նուբար Փաշան և բարենորոգումների խնդիրն Արևմտյան Հայաստանում 1912-1914 թթ.

No Thumbnail Available
Date
2002
Authors
Բոյաջյան, Հովակիմ Սերգեյի / Boyajyan Hovakim
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ
Abstract
Վերականգնված հայկական անկախ պետականության պայմաններում երկրի արտաքին քաղաքական հիմնական խնդիրներից մեկը հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը հասնելն է: Դրա կարևոր գրավականներից է՝ որքան հնարավոր է շատ պետությունների կառավարությունների, խորհրդարանների համախմբումը և նրանց ջանքերի ներգավումն ու ծառայեցնելը ցեղասպանության ճանաչման գործին: Այդ իմաստով «Պողոս Նուբար Փաշան և բարենորոգումների խնդիրն Արևմտյան Հայաստանում 1912-1914 թթ.» թեմայի ուսումնասիրությունն ունի քաղաքական արդիականություն. հայ դիվանագիտության պատմության մեջ Պ. Նուբարն առաջիններից էր, որ փորձեց ձեռք բերել մեծ տերությունների ղեկավար շրջանների աջակցությունը հայկական հարցի լուծման խնդրում / На основе архивных документов, мемуарной и научной литературы, материалов периодической печати в диссертации делается попытка многосторонне осветить деятельность видного общественно-политического деятеля, египетского армянина Погоса Нубара в пользу проведения реформ в Западной Армении накануне первой мировой войны
Description
Է.00.01 «Հայոց պատմություն» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2002 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Հ. Ռ. Սիմոնյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Մ. Ս. Կարապետյան, Ա. Վ. Ղամբարյան ; Առաջատար կազմակերպություն` Երևանի Պետական Համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ամբիոն ; Սեղմագիր՝ 18 էջ։
Keywords
Պատմական գիտություններ / History
Citation