Ռուբինյան իշխանապետության հզորացման և հայոց թագավորության կերտման ընթացքը Կիլիկիայում (1145-1219թթ.)

No Thumbnail Available
Date
1996
Authors
Արշամյան, Հայկակ Մաքսիմի / Arshamyan Haykak
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ
Abstract
Ներկա ուսումնասիրության նպատակն է ի մի հավաքել Կիլիկյան Հայաստանի քաղաքական պատմության XII դարի երկրորդ կեսի և XIII դարի սկզբին վերաբերող նյութերը, հայ և օտար սկզբնաղբյուրների տեղեկությունները, մատենագրական և պատմական նյութերի ու հետազոտությունների հիման վրա ամբողջացնել Կիլիկյան Հայաստանի 1145-1219թթ. քաղաքական պատմությունը և պետականության զարգացման գործընթացը, հատկապես ծանրանալով Լևոն Բ Մեծագործի (1187-1219թթ.) ժամանակաշրջանի վրա / Диссертацией на соискание ученой степени кандидата исторических наук представлена политическая история и процесс развития государственности Киликийской Армении во второй половине XII - начале ХIIвв., в частности в период правления Левона II (1187-1219)
Description
Է.00.01 «Հայոց պատմություն» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-1996 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանի հայոց պատմության ամբիոնում ; Գիտական ղեկավար՝ Բ. Հ. Հարությունյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Հ. Մ. Բարթիկյան, Գ. Ս. Հարությունյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 17 էջ։
Keywords
Պատմական գիտություններ / History
Citation