Կոնտակտային երևույթների ուսումնասիրությունը երկչափ համակարգերում

No Thumbnail Available
Date
2004
Authors
Եսայան, Աշխեն Էդվարդի / Esayan Ashkhen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Վերջին տարիներին կիսահաղորդչային էլեկտրոնիկայի բնագավառում ամենանշանակալից հաջողությունները հիմնականում պայմանավորված են ցածր չափայնությամբ էլեկտրոնային համակարգերի ֆիզիկայի բնագավառում հայտնագործված երևույթներով։ Այս բնագավառում ձեռք բերված հաջողությունները մասամբ պայմանավորված են միաբյուրեղների աճի նորագույն տեխնոլոգիական մեթոդների՝ մոլեկուլյար-փնջային էպիտաքսիայի և մետաղ-օրգանական միացությունների գոլորշիներից գազա-ֆազային էպիտաքսիայի զարգացմամբ / Диссертации исследованы контакты двумерных систем: такие как 2D Шоттки метал-2D электронный газ (2D ЭГ) и 2D p-n-переходы, а также их особенности при практических применениях
Description
Ա.04.10 «Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա» մասնագիտությումբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2004 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ս. Պետրոսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Ալեքսանյան, Հ. Սարգսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ճարտարագիտական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 21 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation