Անապատացման պատճառահետևանքային կապերը և տարածաժամանակային գնահատման սկզբունքները ՀՀ-ում

No Thumbnail Available
Date
2004
Authors
Խոյեցյան, Աշոտ Վոլոդյայի / Khoetsyan Ashot
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Վերջին տասնամյակներում աշխարհագրական հետազոտությունների հիմնական թեզերից մեկը հանդիսանում է համամոլորակային փոփոխությունների պատճառա-հետևանքային կապերի բացահայտումը / В последние десятилетия одним из главных тезисов географических исследований является выявление причинно-следственных связей глобальных изменений
Description
ԻԴ.00.19 «Ֆիզիկական աշխարհագրություն, կենսաաշխարհագրություւն, հողերի աշխարհագրություն և լանդշաֆտների երկրաքիմիա» մասնագիտությամբ աշխարհագրական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2004 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական խորհրդատու՝ Ռ. Ս. Մկրտչյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Կ. Ս. Դանիելյան, է. Մ. Հայրապետյան, Գ. Պ. Փիրումյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն ; Սեղմագիր՝ 43 էջ։
Keywords
Գիտություններ Երկրի մասին / Earth Science
Citation