Ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվները և դրանց օգտագործման արդյունավետության վերլուծությունը (ՀՀ արտադրական-արդյունաբերակա ձեռնարկությունների օրինակով)

No Thumbnail Available
Date
2003
Authors
Խուդինյան, Արմեն Սլավիկի / Khudinyan Armen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ
Abstract
Տնտեսության մեջ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվները (ՈԸՖԱ) կազմակերպությունների ֆինանսական գործունեության օբյեկտն են: Ուստի ակտիվ գործունեության իրականացման հիմքում ընկած է իրական հատվածի կառուցվածքի դինամիկայի և կապիտալի շուկայի դինամիկայի փոխազդեցությունն ու դրանց փոխպայմանավորվածությունը / Равота посвящена разравотке подходов и стратегии эффективного управления нетекущих финаисовых активов (НТФА) производственно- промышленными предприятиями в условиях несостоявшегося рынка капитала и неопределенности информационной вазы доходности и риска долгосрочных инструментов инвестиций
Description
Ը.00.05 «Հաշվապահական հաշվառում և վիճակագրություն» և Ը.00.03 «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մասնագիտություններով տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2003 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական տնտեսագիտականշ ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Դ. Համբարձումյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ է. Օրդյան, Հ. Հակոբյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա ; Սեղմագիր՝ 24 էջ։
Keywords
Տնտեսագիտություն / Economics
Citation