Արարատյան գոգավորության լանդշաֆտները և դրանց անթրոպոգեն փոփոխությունների գնահատումը

No Thumbnail Available
Date
2009
Authors
Սամվելյան, Ներսես Իշխանի / Samvelyan Ishkhan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Բնության և հասարակության փոխհարաբերություններում հետզհետե խորացող հակասությունները մարդկությանը ստիպում են առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել բնական լանդշաֆտների պահպանման և արդյունավետ օգտագործման խնդիրներին / Комплексное изучение ландшафтной структуры и пространственной сопряженности парадинамических природно-территориальных комплексов, оценка степени антропогенных изменений ландшафтов горных территорий представляет важную в научно-практическом отношении физико-географическую проблему и является основой разработки путей их рационального использования охраны
Description
ԻԴ.00.19 «Ֆիզիկական աշխարհագրություն, կենսաաշխարհագրություն, հողերի աշխարհագրություն և լանդշաֆտների երկրաքիմիա» մասնագիտությամբ աշխարհագրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2009 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Դ. Ա. Պողոսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Վ. Խոյեցյան, Ռ. Խ. Գագինյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 30 էջ։
Keywords
Գիտություններ Երկրի մասին / Earth Science
Citation