Երևան քաղաքի ուսանողների փաստացի սննդի համեմատական հիգիենիկ գնահատականը և նրա կառուցվածքի ռացիոնալ կոռեկցիայի ուղիները

No Thumbnail Available
Date
2004
Authors
Աբելյան, Արմեն Վալերիի / Abelyan Armen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԱՆ ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ
Abstract
Աշխատանքի նպատակն է՝ ուսումնասիրել Երևան քաղաքի ուսանողների փաստացի սնունդն ու սննդային կարգավիճակը, բացահայտել դրանց թերությունները և վերջինները շտկելու համար մշակել նպատակային, գիտականորեն հիմնավորված հանձնարարականներ / Целью настоящей работы явилось изучение и гигиеническая оценка фактического питания, разработка рациональной коррекции его структуры, а также оценка статуса питания студентов ведущих вузов г. Еревана
Description
ԺԴ.00.05 «Հիգիենա, պրոֆպաթոլոգիա և թունաբանություն» մասնագիտությամբ բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2004 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ընդհանուր բժշկության թիվ 1 ֆակուլտետի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Տ. Ա. Ասմանգուլյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Թ. Ս. Խաչատրյան, Ա. Մ. Հարությունյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԱՆ շրջակա միջավայրի հիգիենայի և կանխարգելիչ թունաբանության ԳՀԻ ; Սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Բժշկություն, բժշկական գիտություններ / Medicine, Medical Sciences
Citation