Երգը օտար լեզուների դասավանդման գործընթացում (նոր մեթոդա-մանկավարժական հայեցակարգ)

No Thumbnail Available
Date
1997
Authors
Վեհներթ, Դիթեր / Wehnert Dieter
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Սույն աշխատությունը նվիրված է օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի գիտականորեն դեռևս քիչ ուսումնասիրված պրոբլեմին՝ երգի, որպես օտար լեզվի ուսուցման մեջ կարևորագույն հաղորդամիջոցի, դիդակտիկական-մեթոդական լուսաբանմանը / Данная работа посвящена дидактико-методическому освещению еще малоизученной проблемы методики обучения иностранному языку: песни как важнейшего средства обучения иностранному языку
Description
ԺԳ.00.02 «Դասավանդման մեթոդիկա» մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-1997 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանի գերմաներենի բանասիրության ամբիոնում ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Մ. Գ. Աստվածատրյան, Մ. Ն, Հարությունյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի օտար լեզուների ամբիոն ; Սեղմագիր՝ 41 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation